jernbanen+motorvejNår trafik- og byplanlægning adskilles,
får bilerne oftest lov at dominere.
Konsekvensen er, at byen ødelægges!
NYT SYN PÅ TRAFIKSTØJ

Støjskærme er stort set virkningsløse
over for den lavfrekvente, skadelige støj
fra motorveje og jernbaner!


Læs mere her...


Følg os på fbTrafiksikkerheden er ikke længere den vigtigste faktor i forhold til at skabe sund færdsel.
I dag er trafikstøj den mest skadelige følgevirkning af massiv trafik gennem bymæssig bebyggelse.

Download
Håndbog for Trafikstøjramte Borgere her