TRÆNGSEL OG TRAFIKSTØJ er primært et problem i Storkøbenhavn, jf. Vejdirektoratets 'Statsvejnettet 2019'. Men på trods heraf går 'pengene' oftest til Jylland. Læs her.


ISHØJ kommune
anlægger en ca. 3 km lang støjvold ud mod Køge Bugt motorvejen!

Anlægget af støjvolden er inddelt i 3 faser på hver ca. 1 km’s længde og første fase op mod Vallensbæk kommune blev påbegyndt, foråret 2019.
Støjvolden tager forbavsende hurtigt form. Der ankommer mange vognlæs jord i timen og store entreprenørmaskiner placerer herefter jorden. Arbejdet, der kan ses fra motorvejen, udføres med størst mulig hensyntagen til beboerne bag støjvolden og startede med anlæggelsen af en transportvej langs motorvejen for at modvirke støv- og støjgener.

Støjvolden genanvender overskudsjord, er gratis for Ishøj kommune, og der etableres fritidsaktiviteter på voldens bagside.
Borgerne på den anden side af kommunegrænsen i Vallensbæk kan ikke bare nyde udsigten til volden - de har også fået reduceret deres støjgener.

VALLENSBÆK Nord

Det er nu 2 år siden, at vi tilbød Vallensbæk Nord en helt gratis 'kombi-støjvold'. Et projekt som Rambøll på det tidspunkt (i en af deres utallige rapporter betalt af Vallensbæk kommune) havde prissat til over 50 mio. kr. Som bekendt var Vallensbæks konservative flertal (som de eneste) imod med den begrundelse, at de ikke troede på, at støjvolden kunne være gratis.
Senere måtte Rambøll i en ny rapport indrømme, at den var gratis. Men nu hed det sig i stedet, at anlægsarbejdet ville tage 4-6 år!
Men havde kommunen sagt ja, havde støjvolden været færdig i dag!