TRÆNGSEL OG TRAFIKSTØJ er primært et problem i Storkøbenhavn, jf. Vejdirektoratets 'Statsvejnettet 2019'. Men på trods heraf går trafikinvesteringer og støjreduktion oftest til Jylland. Læs her.


ISHØJ kommune
anlægger en ca. 3 km lang støjvold ud mod Køge Bugt motorvejen!

Anlægget af støjvolden er inddelt i 3 faser på hver ca. 1 km’s længde og første fase op mod Vallensbæk kommune blev påbegyndt, foråret 2019. Arbejdet, der kan ses fra motorvejen, udføres med størst mulig hensyntagen til beboerne bag støjvolden og startede med anlæggelsen af en transportvej langs motorvejen for at modvirke støv- og støjgener.
Støjvolden tager forbavsende hurtigt form. Der ankommer mange vognlæs jord i timen og store entreprenørmaskiner placerer herefter jorden.
Støjvolden genanvender overskudsjord, er gratis for Ishøj kommune, og der etableres fritidsaktiviteter på voldens bagside.

VALLENSBÆK

Det er nu 2 år siden, at vi tilbød Vallensbæk Nord en helt gratis 'kombi-støjvold'. Et projekt som Rambøll på det tidspunkt (i en af deres utallige rapporter betalt af Vallensbæk kommune) havde prissat til over 50 mio. kr. Som bekendt afslog de konservative med den begrundelse, at de ikke troede på, at støjvolden kunne være gratis. Senere måtte Rambøll i en ny rapport indrømme, at den var gratis. Men nu hed det sig i stedet, at anlægsarbejdet ville tage 4-6 år! Men havde kommunen sagt ja, havde støjvolden været færdig i dag!
Konsekvens: Borgerne i Nord er stadig helt uden støjreduktion!

Tingene lykkes ikke for tiden i Vallensbæk, for pengemændene bag borgmesterens højhus-luftkasteller ved Køge Bugt motorvejen har fået 'kolde fødder' og prognosen for, at planerne nogen sinde bliver til noget er negativ...

Og godt det samme, for der er solid forskningsmæssig evidens for, at bopæl inden for 50 meter fra en så trafikeret vej, øger risikoen for udvikling af demens med hele 12%.