jernbanen+motorvejNår trafik- og byplanlægning adskilles,
får bilerne oftest lov at dominere.
Konsekvensen er, at byen ødelægges!
NYT SYN PÅ TRAFIKSTØJ

Støjskærme er stort set virkningsløse
over for den lavfrekvente, skadelige støj
fra motorveje og jernbaner!


Læs mere her...


Følg os på fb


Trafiksikkerheden er ikke længere den vigtigste faktor i forhold til at skabe sund færdsel.

Med Køge Bugt motorvejens trafik på 144.100 køretøjer i gennemsnit på hverdage i 2017 (Greve til Ishøj), Motorring 3's trafik på 140.800 ved Jyllingevej, Amagermotorvejens 129.300 ved Avedøre og Holbækmotorvejens 115.900 køretøjer, er trafikstøjen den mest skadelige følgevirkning af trafik gennem bymæssig bebyggelse.

Ca. 500 dør for tidligt og mange tusinde får alvorlige sygdomme hvert år pga den voldsomme trafikstøj i hovedstadsområdet.

Derfor er det nødvendigt, at TRAFIKSTØJEN REDUCERES langs de store trafikårer i forstæderne!