jernbanen+motorvej
Når trafik- og byplanlægning adskilles,
får bilerne oftest lov at dominere.
Den overdrevne mobilitet ødelægger byen!

TRAFIKSTØJ er IKKE kun dækstøj ved 1.000 hz! Læs her.

POLITIKERNE arbejder for at øge mobiliteten - ikke for at reducere trafikstøjen! Læs her.

TRAFIKSTØJ måles ALTID med et lydfilter til lave lydstyrker, hvilket forvansker resultatet! Læs her.

NÅR trafikstøj er selvforskyldt og løfter om støjreduktion bare er SPIN. Læs her.

KØBSTÆDERNE er blevet SORTEPER. Læs her.

DEN jyske trafikmafia har skabt et DANMARK I UBALANCE. Læs her.

ROADPRICING påvirker ikke årsagen til trafikpropper og trængsel, men er ren symptombehandling. Læs her.

STØJSKÆRME er stort set virkningsløse over for støj fra motorveje og jernbaner! Læs her.


Følg os også på fb

Trafiksikkerheden er ikke længere den vigtigste faktor i forhold til at skabe sund færdsel.

Med Køge Bugt motorvejens trafik på 144.100 køretøjer i gennemsnit på hverdage i 2017 (Greve til Ishøj), Motorring 3's trafik på 140.800 ved Jyllingevej, Amagermotorvejens 129.300 ved Avedøre og Holbækmotorvejens 115.900 køretøjer, er trafikstøjen den mest skadelige følgevirkning af trafik gennem bymæssig bebyggelse.

Ca. 500 dør for tidligt og mange tusinde får alvorlige sygdomme hvert år pga den voldsomme trafikstøj i hovedstadsområdet.

Derfor er det nødvendigt, at TRAFIKSTØJEN REDUCERES langs de store trafikårer i forstæderne!