Støjreducerende asfalt

Til venstre på fotoet ses den nye 'åbne og porøse', støjreducerende asfalttype, mens den gamle, 'støjforstærkende' asfalt ses til højre.

Støjreducende asfalt kan - sammen med hastighedsnedsættelse - halvere trafikstøjen.

Asfalt er ikke bare asfalt, men repræsenterer et kompromis mellem forskellige egenskaber som gnidningsmodstand i tør og våd tilstand, slidstyrke, økonomi og sidst, men ikke mindst evnen til af frembringe STØJ.

De støjreducende asfalttyper er lidt mindre holdbare og dyrere, men disse øgede driftsomkostninger opvejes rigeligt af de faldende sundhedsomkostninger.

De bedste støjdæmpende asfaltkvaliteter dæmper vejstøjen med op til 10 dB i starten, men effekten falder til 2-4 dB efterhånden som affaltoverfladen 'sander til'. Herefter kan der foretages en rensning, der gør asfalten mere effektiv igen. På motorvejene langs byerne og i bymæssig sammenhæng, hvor hastigheden er over 40 km/t bør altid bruges støjreducerende asfalt (dækstøjen 'forsvinder' ved hastigheder under 40 km/t).