Banetrafik

Den kollektive trafik er et gode, men også banetrafikken støjer.
Derfor må skadevirkningerne begrænses i byområder.
København-Ringsted højhastighedsbanen:
Køge-Bugt fingeren får snart en ny højhastigheds- og godsjernbane, der bygges til hastigheder op til 250 km/t. Den nye bane, der skal stå færdig om 4-5 år, vil desværre bidrage med mere støj fra de mange tog, der forventes hver time - også om natten.


Linieføring med mere kan ses ved at klikke her.
(Zoom ind på det område, du ønsker at se).
Staten har påbegyndt anlægget af den nye højhastigheds- og godsbane.
Jernbanen dukker op fra tunnellen ved Folehaven i Hvidovre, hvor jernbanesporene etableres mellem boligblokkene og motorvejen, kun et par meter fra husgavlene! Se foto til venstre.
Jernbanen og Holbæk motorvejen burde selvfølgelig have været overdækket på denne strækning!

Jernbanen følger herefter Holbækmotorvejen og krydser i Vallensbæk / Ishøj den grønne kile sydpå til Køge-Bugtmotorvejen i Greve og Solrød. På det første stræk graves banen ned i terrænet og passerer under Vallensbæk Torvevej og Vejlegaardsvej (se foto til venstre af underføring ved Vallensbæk Torvevej).
Herefter føres banen på en dæmning langs nordsiden af Vallensbæk Vandskisø ...
... hvorefter banen hæves mange meter over terræn - op på en lang bro såleden den kan passerer over Motorring 4 i den sydlige ende af den store motorvejsudfletning ved Taastrup/Vallensbæk Nord ...
Banen fortsætter herefter hævet over terræn (se foto af broen over Ishøj Stationsvej), således banen kan føres over de eksisterende veje, hvilket absolut ikke gør støjgenerne mindre.
Banen er planlagt, nærmest uden støjdæmpende foranstaltninger!
Vi mener selvfølgelig, at banen fra starten skal støjdæmpes, hvor støjen rammer bymæssig bebyggelse.

Banetrafikkens udvikling


Den banebaserede trafikmængde udgør ca. 10% af den samlede trafik. Persontogstrafikken er steget, mens S-togstrafikken er stagneret og godstogstrafikken er faldet. Metroen har siden starten vist en stagnerende tendens. (Kilde Danmarks Statistik).