Trafikstøj og støjmålinger
Problemets omfang
Hvad er trafikstøj?


TRAFIKSTØJ er en
funktion af henholdsvis

de forskellige STØJKILDER,
deres ANTAL og
HASTIGHED.STØJKILDERNE:

 • Personbiler, varebiler, lastbiler, busser samt motorcykler og knallerter på vores veje.
  Vejstøjen har følgende årsager:
  a. Kontakten mellem asfalt og dæk (kraftigste støjkilde på motorvej).
  b. Motor og gearkasse / differentiale (kraftig lavfrekvent støj fra lastbiler og busser samt skinger støj fra motorcykler).
  c. Køretøjets luftmodstand.

 • Person og godstog på jernbanerne.
  Togstøj kommer primært fra toghjulenes kontakt med skinnerne samt i mindre grad vindstøj. Togstøj er som regel kortvarig. Hjul og skinner er i de senere år blevet 'moderniseret' og optimeret, hvilket har reduceret larmen væsentligt.

 • Fly, primært tæt på lufthavnene.
  Flystøj skyldes henholdsvis jetmotorernes udblæsning og propellernes vindstøj. Motorerne larmer dog mindre end tidligere.

  TRAFIKMÆNGDEN
  Jo flere køretøjer pr. døgn, jo mere trafikstøj!

  HASTIGHEDEN
  Jo højere hastighed, jo kraftigere trafikstøj!


 • Se 'støjmålinger' her: STØJMÅLINGER for hele landet kan ses ved at klikke her. (Zoom ind på det område, du ønsker at se målinger for).

  Køge Bugt og Holbæk fingrene:

  Støjen fra Køge Bugt motorvejen og Holbækmotorvejen påvirker typisk beboerne med støj over grænseværdien i en afstand på 1.000 m og sammen med ringveje, S-banen og Ringstedbanen betyder det, at et stigende antal boliger er påvirket af støj.
  På Vestegnen er flere boliger udsat for støj over grænseværdien på 58 dB, end i hele Jylland!
 • MANGE AF DISSE BOLIGER PÅVIRKES SÅ KRAFTIGT AF STØJEN, AT DET ER SÆRDELES SUNDHEDSSKADELIGT.
 • Politisk handling ... I Køge-Bugt-området findes tilgængelige målinger af støjen fra motorveje, ringveje og S-banen. Problemet og dets omfang er derfor kendt. Men myndighederne tager ikke målingerne alvorligt! Vi mangler at se seriøse initiativer til reduktion af støjen fra navnlig staten...
  Tilbage