Vejtrafikkens udvikling
Antallet af køretøjer pr. døgn på motorvejene har stor betydning for støjniveauet. En af de vigtigste faktorer for trafikmængdens størrelse, er behovet for såkaldt 'bolig-job pendling'.
I hovedstadsområdet og på Sjælland er bolig-arbejdssteds balancen skæv og uhensigsmæssig til stor gene for indbyggerne - og det er utroligt dyrt for samfundet!
I Københavns kommune er der der ca. 350.000 private og offentlige arbejdspladser, men kun halvdelen besættes af lokale københavnere. Den anden halvdel besættes primært af indbyggere fra Københavns omegnskommuner, der pendler ind til København hver dag. Og en stor del af jobbene i forstæderne besættes af folk fra Sjælland.
Derfor er der et stort behov for at relokalisere ca. 150.000 arbejdspladser fra København til knudepunkter i de 5 omegns-fingre. Men det bør ske planmæssigt og i sammenhæng med udarbejdelsen af en masterplan for forstædernes urbanisering.


Som det ses på graferne til højre er Køge Bugt og Holbæk motorvejene de mest trafikerede i hovedstadsområdet (og i hele landet). Hver dag kører dobbelt så mange biler på Køge Bugt motorvejen som på Hillerød-motorvejen. (Kilde Danmarks Statistik, Vej 22).

Det er derfor ikke uden grund, at beboerne langs Vestegnens motorveje føler sig stærkt generet af trafikstøj.
Den skæve mediedækning har formidlet den forkerte opfattelse, at trafikbelastningen er værst i Københavns kommune. Men det er ikke tilfældet. Den mest trafikerede gade eller bro i København passeres kun af ca. halvt så mange køretøjer som Køge Bugt motorvejen, hvor hastigheden er den dobbelte!
De mest trafikerede motorveje i provinsen har også kun en brøkdel af Køge Bugt motorvejens trafik - nogle kun en tyvendedel! Men mærkeligt nok har de den nyeste og bedste asfalt, støjdæmpning mv!

Kilde Danmarks Statistik
Trafikken på hovedstadsområdets motorringveje er også vokset kraftigt, se graferne til højre. Vi har derfor brug for en ny Motorring fra Helsingør Syd over Hillerød Syd, Roskilde Øst til Køge Nord, til at aflaste motorvejene i fingrene og de indre ringveje.

Støjen fra pendlingstrafikken er meget skadelig for motorvejenes naboer, men hertil kommer, at pendlingen også er skadelig for pendlerne selv! Øget forekomst af angst og stress er typiske lidelser hos pendlere, der kører langt hver dag. Det forårsager mange følgesygdomme.
På landsplan er der i dag 200.000 personer, der pendler mere end 50 km til jobbet. Det er en stigning på 20% over de sidste 10 år!

Kilde Danmarks Statistik
Personbil- og varebiltrafikken er vokset kraftigt på landsplan, mens de øvrige kategorier er stagneret. Den kollektive bustrafik har det eksempelvis svært, ligesom der på landsplan ikke er kommet flere cyklister. Vejtrafikken udgør langt størstedelen af den samlede trafik, ca. 90%. (Kilde Danmarks Statistik).