Hvem er vi?

e-mail: post@trafikstoej.dk

Foreningen er stiftet af en gruppe borgere fra kommunerne langs Køge Bugt og på hovedstadens Vestegn:
Fra Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj til Greve.
Vi lider under støjen fra Danmarks mest trafikerede motorveje, ringveje, S-toget og nu også den nye København-Ringstedbane.
Foreningen er 'tværpolitisk' og uafhængig af partipolitiske interesser. Se bestyrelsen og repræsentanter for de enkelte kommuner her.Det behøver ikke koste en formue at reducere trafikstøjen. Se menupunktet: 'LØSNINGEN / Hvad kan gøres'.

Vores mål: At reducere den massive trafikstøj til under grænseværdien (58 db) med anvendelse af støjdæmpende asfalt, hastighedsregulering og nye aktive og passive støjdæmpende foranstaltninger.

Vores Vision: At skabe bæredygtige rammer for vores by, således støjen fra trafikken reduceres tilstrækkeligt til at også udendørs aktiviteter i vores boligområder bliver forsvarlige.

Vores Mission: Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til trafikstøj, dens negative konsekvenser samt dens reduktion. Herunder kendskabet til forskning og innovation inden for støjdæmpende systemer, således nye metoder hurtigt kan bringes i anvendelse til at dæmpe støjen, til glæde for nulevende og kommende generationer i Hovedstadsområdet.


Vores politikere troede de løste et stort problem med fremkommeligheden, da de etablerede motorvejene og baneforbindelserne i vores bymæssige områder, men de skabte i virkeligheden et endnu større problem med den ubærlige trafikstøj for de borgere, der tilfældigvis er naboer til de store trafikårer.

Men med den viden, vi har i dag, er det heldigvis ikke for sent, at:

  • Anerkende trafikstøjen som et samfundsproblem, der skal løses i prioriteret rækkefølge efter hvor det er størst. Det vil sige først i hovedstadsområdet!
  • Vedgå, at problemet kan løses, både midlertidigt på kort sigt og permanent på langt sigt.
  • Topprioritere støjbekæmpelsen, det vil sige, tildele tilstrækkelige ressourcer til området.
  • Involvere befolkningen i debatten om de løsninger, der skal iværksættes.
  • Forberede de langsigtede løsninger, der skal drøftes og realiseres.