Den dyre støjreducerende asfalt dæmper kun trafikstøjen 1,3 dB!
Vejdirektoratet har i en rapport til Folketingets transportudvalg konkluderet, at såkaldt støjreducerende asfalt har en særdeles skuffende virkning over tid - eksempelvis på den nye udvidelse af Køge Bugt motorvejen.

Der er ikke noget, der er så dårligt, at det ikke er godt for noget...
I disse Corona-tider er trafikmængden faldet kraftigt og heldigvis gælder det også trafikstøjen og luftforureningen!

ISHØJ kommune
anlægger en ca. 3 km lang støjvold ud mod Køge Bugt motorvejen!

Anlægget af støjvolden er inddelt i 3 faser på hver ca. 1 km’s længde og første fase op mod Vallensbæk kommune blev påbegyndt, foråret 2019.
Støjvolden tager forbavsende hurtigt form. Arbejdet udføres med størst mulig hensyntagen til beboerne bag støjvolden og startede med anlæggelsen af en transportvej langs motorvejen for at modvirke støv- og støjgener.
Støjvolden er helt gratis for Ishøj kommune.
Også borgerne på den anden side af St. Vejleå i Vallensbæk har fået reduceret deres støjgener som følge af kæmpevolden.

VALLENSBÆK Nord

Det er nu 2½ år siden, at vi tilbød en helt gratis 'kombi-støjvold' i Vallensbæk Nord. Et projekt som Rambøll på det tidspunkt (i en af deres utallige rapporter betalt af Vallensbæk kommune) havde prissat til over 50 mio. kr. Som bekendt var Vallensbæks konservative flertal (som de eneste) imod, med den begrundelse, at de ikke troede på, at støjvolden kunne være gratis.
Men havde kommunen været interesseret i deres borgeres velbefindende, havde støjvolden været færdig forlængst!