Trafikstøjens konsekvenser:

Sundhedsskader og økonomiske tab.
Langvarig udsættelse for trafikstøj slår flere mennesker ihjel end trafikken i sig selv
Sundhedskonsekvenser:

I mange år fokuseredes kun på dræbte og tilskadekomne i trafikken, men den langsigtede virkning af både luftforureningen fra trafikken og trafikstøjen har hver især større skadevirkning på borgernes sundhed og velfærd end trafikken i sig selv, jf. WHO og EU.
Trafikstøjen har en række alvorlige konsekvenser for vores helbred,
når vi bor tæt på veje med massiv trafikstøj.
Op mod 8.500 danskere indlægges hvert år med forhøjet blodtryk, hjerte-kar sygdomme, blodpropper, slagtilfælde og stress symptomer som følge af trafikstøj, og ca. 500 afgår ved døden tidligere end beregnet.
Især natlig støj påvirker negativt, fordi søvnen bliver forstyrret.
Kræftens Bekæmpelse har også offentliggjort en undersøgelse, hvor de konkluderer, at trafikstøjen giver forhøjet risiko for at kvinder får brystcancer.

Se også Pyramiden:
DERFOR ER DET SUND ØKONOMI AT GØRE NOGET VED TRAFIKSTØJEN:


De ekstra samfundsomkostninger til medicin, læge og sygehus udgør et tre-cifret millionbeløb årligt. Den højere dødelighed og sygefraværet koster op mod 5 mia. kr. årligt. (Kilde: Arbejdsmiljøinstituttet/Cowi).

Privatøkonomiske konsekvenser: Trafikstøjen påvirker også værdien af din ejendom:

...at trafikstøjen har en privatøkonomisk konsekvens ses af, at støjen fra motorveje og jernbaner åbenbart skal indgå som et vigtigt element i SKATs nye komputergenererede ejendomsvurdering.

Det samlede værditab for Køge Bugt kommunernes 20.000 støjramte boliger kan estimeres til 500.000 x 20.000 = 10 mia. kr., hvor værditabet er sat til ½ mio. kr. i gennemsnit pr. bolig.

Det er et tab, der realiseres ved salg af ejendommen.