smart DOWNLOAD ARTIKLER OM BALANCEN MELLEM BY OG LAND
Trafikstøj kommer af den overdrevne mobilitet, vi har gjort samfundet afhængig af...
dkDANMARK mellem land og by
Fremtiden tilhører STORBYEN
Vandringen fra land til by har stået på i mindst 150 år i Danmark og den vil fortsætte. I EU har byernes vækst været meget kraftigere end i Danmark, hvor man kan overleve i 'udkanten', på grund af den kommunale udligning. Men det bliver i stigende grad vanskeligt at opretholde de eksisterende landsbyer og mindre byer.
Fremtiden vil stille store krav til vores evne til at udvikle vores 5-6 største byer, som skal optage den tilflyttende befolkning og udvikle nye arbejdspladser. Det gælder i særlig grad Storkøbenhavn, som vi alle kommer til at leve af, hvad enten 'udkanten' vil erkende det eller ej. Vi er jo ikke længere et landbrugsland!

Download 'Fremtiden tilhører STORBYEN'


De ansvarlige partier for købstædernes nedtur forsøger sig med en ny fejltagelse: At flytte statslige arbejdspladser til købstæderne, men det gøre hele landet fattigere. Download 'Købstæderne er blevet sorteper'


Provinsens politikere spiller hazard med Danmarks fremtid ved at overinvestere i infrastrukturen i periferien.
Download 'Den jyske trafikmafia har skabt et Danmark i ubalance'