DOWNLOAD ARTIKLER OM STORBYENS UDVIKLING
Trafikstøj er det mest udtalte symptom på storbyens fejludvikling...
fingerSTORBYEN i bedre balance
Bæredygtig VISION FOR STORKØBENHAVN
Storkøbenhavn er dysfunktionel. Planlægningen løser ikke den uholdbart stigende trafik på motorvejene i fingrene, trængslen og trafikstøjen. Den ensidige satsning på arbejdstagermobilitet modarbejder alle de grønne målsætninger...
Download og læs mere her...

Storkøbenhavn er fejludviklet - byen ar alt for præget af trafikstøj og trængsel.
Download 'Storkøbenhavn er fejludviklet'.

Vi har behov for en ny masterplan for Storkøbenhavn, der giver os en storby, som vi ikke bliver syge af at bo i.
Download 'Ny Masterplan for Storkøbenhavn'.

Roadpricing kan ikke fjerne årsagen til trængsel og trafikstøj.
Download 'Roadpricing er ren symptombehandling'.

Reelt arbejder politikerne kun for at øge mobiliteten og fremkommeligheden.
Download 'Politikerne arbejder ikke for at reducere trafikstøjen'.

Storbyens miljø- og klimaaftryk - Storkøbenhavns dysfunktionelle trafikstruktur skaber unødvendig trafik og modarbejder den grønne omstilling. Download 'Er det symptomerne eller årsagerne politikerne vil behandle'.

Findes en ny teknologisk 'løsning', der gør det forsvarligt at bygge boliger tæt op ad hovedstadens motorveje? Reduceres støjen i boligerne, sker det ofte på beskostning af løsningen af andre problemer... Download 'Støjen uden for boligen forsvinder ikke, selvom støjen indenfor reduceres!'.


VESTEGNEN

Når afstanden mellem ord og handling bliver for stor, trafikstøjen er selvforskyldt og støjbekæmpelse bare er SPIN.
Download 'Selvforskyldt trafikstøj og SPIN'.