DOWNLOAD VORES ARTIKLER OM TRAFIKSTØJ
Gratis håndbog skrevet af støjramte borgere og fagfolk.

Praktisk information for boligforeninger,
grundejerforeninger og
borgere, der er ramt af trafikstøj.
HÅNDBOG FOR TRAFIKSTØJRAMTE BORGERE
I den intelligente by er trafik- og byplanlægning ikke adskilte discipliner, og den smarte by trives ikke sammen med gammeldags og dyr kassetænkning - hvor trafik og sundhed ses som to adskilte og ikke-relaterede områder.

Hidtil er erhvervslivets interesse i en høj arbejdstagermobilitet ensidigt blevet tilgodeset på bekostning af beboernes helbred!
De dynamiske effekter af reduktionen af trafikstøj, luftforurening og trafikulykker ses i form af lavere udgifter til hospitalsbehandling, lavere sygefravær mv. Og nedbringes trafikstøjen, mindskes samtidigt luftforureningen og ulykkestallet!
Trafikskabte støjgener må derfor altid afvejes i forhold til beboernes naturlige interesse i at bevare et godt helbred.
Download 'Håndbog for Trafikstøjramte Borgere'
tung trafik OM TRAFIKSTØJ


NYT SYN PÅ TRAFIKSTØJ
Ikke al trafikstøj er lige sundhedsskadelig for vejenes naboer.
Selvom den lavfrekvente støj, måske er den store skadevolder, filtrerer myndighederne de lavfrekvente svingninger fra i deres målinger, ved at bruge det såkaldte A-filter.
Den korrekte forståelse af, hvordan støjen påvirker kroppen, er afgørende for, om myndighedernes støjreducerende foranstaltninger har en chance for at afhjælpe skadevirkningen. Støjskærme er eksempelvis nærmest virkningsløse over for den lavfrekvente, skadelige støj fra motorveje og jernbaner!

Download 'NYT SYN PÅ TRAFIKSTØJ'TRAFIKSTØJ MÅLES MED DET FORKERTE FILTER
Trafikstøj-målinger tilpasset til ørets frekvenkurve, men der bruges altid et filter til lave lydstyrker, hvorved støjen fremstår mindre kraftig.
Download 'TRAFIKSTØJ MÅLES FORKERT'


Hidtil har myndighederne antaget, at trafikstøj primært var dækstøj ved 1.000 hz. Men langs motorveje med megen tung trafik holder den antagelse ikke!
Download 'TRAFIKSTØJ er ikke kun dækstøj'