smart DEN INTELLIGENTE BY


Den INTELLIGENTE BYs kendetegn: Man bliver ikke syg af at bo i den!

Den intelligente by hjælper dig i din dagligdag og gør livet lettere for dig.

Den INTELLIGENTE BY er præget af holistisk tankegang
I den intelligente by er trafik- og byplanlægning ikke adskilte discipliner, og den smarte by trives ikke sammen med snæver kassetænkning - hvor trafik og sundhed ses som to adskilte og ikke-relaterede områder.
Den gammeldags og dyre tankegang, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver, må forlades til fordel for en holistisk opfattelse af byen.

De dynamiske effekter af reduktionen af trafikstøj, luftforurening og trafikulykker ses i form af lavere udgifter til hospitalsbehandling, lavere sygefravær mv. Og nedbringes trafikstøjen, mindskes samtidigt luftforureningen og ulykkestallet!

Trafikskabte støjgener må derfor altid afvejes i forhold til beboernes naturlige interesse i at bevare et godt helbred.

Hidtil er erhvervslivets interesse i en høj arbejdstagermobilitet ensidigt blevet tilgodeset på bekostning af beboernes helbred!
bateribus
Den intelligente by respekterer grænseværdierne

En rimelig politisk interesse-afvejning ville medføre, at vi havde bindende grænseværdier - i stedet for blot 'vejledende' og derfor 'ingen' grænseværdier.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder er 58 dB Lden, målt på facaden (hvor støjen er 3-5 dB højere end få meter foran bygningen - pga refleksion).

Eksempelvis elektriske, batteridrevne bybusser kan medvirke til at gøre det muligt at overholde grænseværdierne.